Monday, September 1, 2014

Too much texting and use of e-gadgets, a cause body aches?


Para sa mga mahilig magtext at gumamit ng laptop o computers, alam nyo ba kung paano ito pinagmumulan ng iba't-ibang pananakit ng katawan?


To avoid neck and back pain please watch this video ..Video Courtesy of UNTVWEB.COM