Powered by Jasper Roberts Consulting - Widget
 

Monday, March 17, 2014

HUWAG DAGDAGAN NI BABAWASAN ANG SALITA NG DIOS


INIINSULTO NYO SI KRISTO SA PAGPEPENITENSYA NYO., BAKIT??? IBIG NYO BANG SABIHIN HINDI PA SAPAT ANG PAGPAKO KAY KRISTO SA KRUS PARA MAILIGTAS TAYO??? MALAKING INSULTO YAN SA ATING PANGINOONG HESUS!!


TANDAAN PO NATIN SAPAT NA ANG PAGPAKO SA KRUS PARA ILIGTAS TAYO, HINDI MO NA KAILANGAN PANG MAGPAPAKO SA KRUS NA MAGKRISTO-KRISTUHAN KA!

(Heb 10:10) Sa kaloobang yaon tayo'y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na MINSAN magpakailan man.

KITA NYO?? SABI SA NAKASULAT INIHANDOG NI KRISTO ANG KANYANG KATAWAN MINSAN., KAYA MINSAN LANG YUN AT SI KRISTO GAGANAP HINDI IKAW! YAN AY ISANG LAYAW LANG NG LAMAN GAYA NG SABI NG BIBLIA ....

(Col 2:23) Ang mga bagay na iya'y katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa, at sa pagpapakababa, at sa PAGPAPAKAHIRAP SA KATAWAN; nguni't WALANG ANOMANG KABULUHAN laban sa ikalalayaw ng laman.

KITA NYO??? WALANG KABULUHAN ANG PAGPAPAKAHIRAP SA KATAWAN LAYAW LANG NG LAMAN YAN!!! O SA SALITANG KALYE KULANG SA PANSIN! AT SINO BA ANG NAGPASAKIT KAY KRISTO DI BA ANG MGA JUDIO??? EH BAKIT KAYO.. KAYO MISMO ANG NAGPAPASAKIT SA INYONG KATAWAN HINAHAMPAS NYO ANG SARILI NYONG KATAWAN?? PANO KAYO MALILIGTAS NIYAN KALAHATING JUDIO? KALAHATING KRISTO?? IHAHATI ANG KATAWAN MO?? ANG KALAHATI SA LANGIT? AT ANG KALAHATI SA IMPIERNO?? DI BA ISIPIN MO NGA DI BA NAKAKATAWA?? DONT GET ME WRONG MY FRIEND DI AKO GALIT SA INYO GALIT AKO SA MALI NYONG GINAGAWA NA MALIWANAG DINADAGDAGAN NYO ANG SALITA NG DIOS...

AT BAWAL SA BIBLIA NA SAKTAN MO ANG IYONG SARILING KATAWAN ..

(Lev 19:28) Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay: ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anomang tanda; ako ang Panginoon.

KITA NYO? BAWAL NGANG KUDLITAN ANG KATAWAN BUTASAN PA KAYA? LOGIC LANG., AT HINDI TOTOO NA MAKAKAALIS YAN NG KASALANAN., MAKAKADAGDAG PA NGA NG KASALANAN YAN SAPAGKAT WALA NAMANG UTOS ANG DIOS NA MAGPAPAKO KA SA KRUS AT SAKTAN MO ANG IYONG SARILING KATAWAN!!

HINDI GANYAN KAHIRAP ANG UTOS NG DIOS ..

(1Jn 5:3) Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay HINDI MABIBIGAT.


KUNG ANONG UTOS NG DIOS HUWAG MONG DADAGDAGAN NI BABAWASAN!

(Deu 12:32) Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa: huwag mong dadagdagan, ni babawasan.

(Mat 22:29) Nguni't sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Nangagkakamali kayo, sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Dios.

Source : Facebook