Powered by Jasper Roberts Consulting - Widget
 

Wednesday, May 8, 2013

Matamis ang bawa’t mapait na bagay


Ang busog na tao ay umaayaw sa pulot-pukyutan: Nguni’t sa gutom na tao ay matamis ang bawa’t mapait na bagay. kawikaan 27:7

Faithful are the wounds of a friend; but the kisses of an enemy are deceitful. PROVERBS 27:6