Powered by Jasper Roberts Consulting - Widget
 

Monday, March 17, 2014

Huwag mong pagsikapang ikaw ay makakalag sa iyong asawa


Natatali ka ba sa asawa? huwag mong pagsikapang ikaw ay makakalag. Ikaw baga’y kalag sa asawa? huwag kang humanap ng asawa. I CORINTO 7:27


Art thou bound unto a wife? seek not to be loosed. Art thou loosed from a wife? seek not a wife. 
I CORINTHIANS 7:27